Skolvisning av Världskulturmuseet

Världskulturmuseet visning

En 60 minuter lång visning av museets utställningar. Vi kan stanna och fokusera mer vid vissa delar eller frågeställningar om ni önskar. Våra pedagoger anpassar språk och nivå efter gruppen. Visningen kan fungera som en introduktion och väcka vidare intresse för globala frågor.

För:
Årskurs 0-9
Gymnasiet
Läraraktiviteter
Vuxenutbildning

Max antal elever per
grupp: 30 st

: