Möt våra pedagoger

Mattias

Jag heter Mattias är lärare och arbetar på museum därför att jag tycker att ett museum faktiskt är världens bästa klassrum. Min erfarenhet är att en bra utställning ger unika förutsättningar till lärande. Just i det gränssnittet där kulturer och människor möts, där vi lär och inspireras av varandra och varandras berättelser, där vill jag träffa er!

EvaTua

Hej, det är jag som är EvaTua. Föddes nyfiken och drivs fortfarande av ordet "varför" som bränsle i min motor. Med fötterna i Barnkonventionen kan så gott som alla utställningar fungera som inspiration till viktiga samtal och reflektioner gärna blandat med någon form av kreativt skapande med det blygsamma målet att försöka göra världen till en bättre plats.