Bygg hållbara städer!

I september 2015 antog FN:s medlemsländer Agenda 2030 med Globala målen för hållbar utveckling, en internationell överenskommelse och fortsättning på Millenimålen och milleniedeklarationen. Välkommen på en serie föreläsningar och workshops med de 17 globala målen i fokus!

Vi fortsätter vår serie, som började hösten 2016, med att fördjupa oss i det globala målet 11: Hållbara städer och samhällen. Två spännande forskare från Chalmers och Göteborgs universitet presenterar och diskuterar målet från olika perspektiv. Pedagogerna från både Världskulturmuseet och Universeum fortsätter eftermiddagen med workshop kring hur målet kan omsättas i klassrummet.

Tid: onsdagen den 3 maj kl 13-16.30

Seminariet är avgiftsfritt och vi bjuder på fika.

Sista anmälningsdag: 26 april

Arrangörer är Universitets- och högskolerådet/Den globala skolan i samarbete med Chalmers tekniska högskola, Göteborgs universitet, Världskulturmuseet och Universeum