Lärarfortbildning 21 september

Välkommen på ett nytt tillfälle i vår fortbildningsserie om de Globala målen för hållbar utveckling. Vi kommer vid detta tillfälle att arbeta med mål nummer 15. Ekosystem och biologisk mångfald.

I september 2015 antog FN:s medlemsländer Agenda 2030 med Globala målen för hållbar utveckling, en internationell överenskommelse och fortsättning på Millenniemålen och millenniedeklarationen.

Bakom satsningen ligger ett unikt samarbete mellan Universitets- och högskolerådets verksamhet Den Globala Skolan, GMV – Göteborgs miljövetenskapliga centrum, Universeum och Världskulturmuseet.

Tre spännande forskare från Chalmers och Göteborgs universitet presenterar och diskuterar målet från olika perspektiv och Universeums och Världskulturmuseets pedagoger leder en workshop kring hur målet kan omsättas i den pedagogiska verkligheten.

Gästande forskare denna eftermiddag är Ulrika Palme, Robert Björk och Maria Stenseke.

Plats: Universeum, Lokal: Universalen.

Tid: 13-16.30

Det finns ett begränsat antal platser så boka i tid.

Nästa tillfälle för denna serie kommer att vara den 22 november och då kommer vi att arbeta med mål nummer 5, jämställdhet. Mer info kommer.