Lärarfortbildning Agenda 2030

Välkommen till en streamad lärarfortbildning om god utbildning för alla!

Lyssna på inspirerande forskare från Chalmers och Göteborgs universitet. Alla deltagare får ett lärarkit med kortspelet Klimatkoll att spela med elever i sin skola, samt ett exemplar av en kortlek med globala målen som sänds till deltagarna efter deltagande i detta livestreamade program.

Nu är det dags för mål sjutton - genomförande och globalt partnerskap - i fortbildningarna om de globala målen för lärare från förskola, grundskola, gymnasium och vuxenutbildning.
Eftermiddagen inleds med föreläsningar där forskare från Chalmers och Göteborgs universitet inspirerar och berättar om mål 17 utifrån sin forskning och visar på vilket sätt vetenskapen kan bidra till att uppnå målet. Efter föreläsningarna följer en frågestund där forskarna svarar på frågor via chatten.

För att delta i denna fortbildning behöver du ha en dator med god uppkoppling. Instruktioner för hur du ansluter till detta får du i god tid före.
Lärarfortbildningarna om de globala målen vänder sig till yrkesverksamma lärare från förskola, grundskola, gymnasium och vuxenutbildning samt lärarstudenter. Serien har pågått sedan 2016 och ges vid två tillfällen per termin. Lärarfortbildningarna gick till final i UNDP:s vårgala 2018 om globala målen i kategorin "Bästa partnerskap".

Föreläsare:

Helene Ahlborg, Miljösystemanalys, Teknikens ekonomi och organisation, Chalmers
Helene är doktor i miljövetenskap och forskar om elektrifiering, förnybara energikällor och landsbygdsutveckling i Östafrika. Forskningen handlar om energiomställningar där ekonomi och sociala faktorer så som genus- och klassrelationer är avgörande för lyckade processer. Hur hänger mål 5 om jämställdhet ihop med mål 7 om hållbar energi för alla och med mål 17 om samverkan?

Carl Brunius, Livsmedelsvetenskap, Chalmers
Carl Brunius är docent i livsmedelsvetenskap vid institutionen för biologi och bioteknik, Chalmers. Carl forskar om sambanden mellan mat och hälsa, bland annat om hur kosten samverkar med bakteriefloran i mage och tarmar och hur det påverkar vår ämnesomsättning. Men hur hänger folkhälsa ihop med hållbar utveckling och hur kopplar mål 3 om god hälsa och välbefinnande ihop med mål 17 om samverkan?

Ylva Norén Bretzer, Förvaltningshögskolan, Göteborgs universitet
Ylva forskar om genomförandet av politik i den offentliga förvaltningen, exempelvis inom demokratipolitik, miljö- och energipolitik samt urban- och bostadspolitik. Hon har lång erfarenhet av forskning och undervisning, och hon medverkar i flera projekt om hållbar stadsutveckling. Hur hänger mål 11 om hållbara städer och samhällen ihop med mål 17 om samverkan?

Datum: 2020-04- 27

Tid: 13:00 - 15:00

Kategorier: Hållbar utveckling

Arrangör: Göteborgs centrum för hållbar utveckling, Den Globala Skolan, Universeum, Världskulturmuseet

Plats: Streamas från Världskulturmuseet i Göteborg
Avgift: Gratis

Anmäl er till Den Globala skolan (länk)