Mer jämställdhet!

Välkommen på ett nytt tillfälle i vår fortbildningsserie om de Globala målen för hållbar utveckling. Vi kommer vid detta tillfälle den 22 november att arbeta med mål nummer 5. Jämställdhet.

I september 2015 antog FN:s medlemsländer Agenda 2030 med Globala målen för hållbar utveckling, en internationell överenskommelse och fortsättning på Millenniemålen och millenniedeklarationen.

Bakom satsningen ligger ett unikt samarbete mellan Universitets- och högskolerådets verksamhet Den Globala Skolan, GMV – Göteborgs miljövetenskapliga centrum, Universeum och Världskulturmuseet.

Den här gången fördjupar vi oss i mål 5: Jämställdhet. Två spännande forskare, Helene Ahlborg från Chalmers och Maria Edström från Göteborgs universitet, presenterar och diskuterar målet från olika perspektiv. Universeums och Världskulturmuseets pedagoger leder en workshop kring hur målet kan omsättas i den pedagogiska verkligheten.

Anmäl dig på Den Globala skolan via denna länk.