Lärarfortbildning 20 februari

Vill du veta mer om Agenda 2030 mål 3  - God hälsa och välbefinnande? Kom då på denna fortbildning. Vi har två forskare på besök som ger oss en sammanfattning av målen utifrån sin egen forskning. Därefter leder pedagoger från Universeum och Världskulturmuseet workshopar om hur man kan arbeta vidare med målet i skolan.

Vid detta tillfälle handlar det om mål 3 God hälsa och välbefinnande: Säkerställa att alla kan leva ett hälsosamt liv och verka för alla människors välbefinnande i alla åldrar.
Föreläsare:
Gunilla Krantz, Institutionen för Medicin, Göteborgs universitet
Gunilla Krantz är professor i folkhälsovetenskap vid Institutionen för Medicin, Göteborgs universitet och överläkare i primärvården. Hon undervisar om global hälsa och folkhälsovetenskap och forskar bland annat om mäns och kvinnors hälsoutveckling utifrån genusperspektiv. Hon forskar också om partnervåld och mental ohälsa, våld i kris- och konfliktsituationer samt om ojämlikhet i hälsa.
Carl Brunius, Institutionen för Biologi och bioteknik, Chalmers
Carl Brunius är docent i livsmedelsvetenskap vid institutionen för biologi och bioteknik, Chalmers tekniska högskola. Carl forskar om sambanden mellan mat och hälsa, bland annat om hur kosten samverkar med bakteriefloran i mage och tarmar och hur det påverkar vår ämnesomsättning. Genom att öka förståelsen för individuella skillnader på molekylnivå vill han utveckla konceptet precisionsnutrition: Rätt kost till rätt person vid rätt tillfälle.

Föreläsare: Gunilla Krantz, Institutionen för Medicin, Göteborgs universitet
Carl Brunius, Institutionen för Biologi och bioteknik, Chalmers

Datum: 2018-02-20

Tid: 13:00 - 16:30

Kategorier: Hållbar utveckling, Medicin

Arrangör: GMV i samarbete med Universeum, Världskulturmuseet och den globala skolan

Plats: Universeum, Södra vägen 50, Göteborg

Anmäl dig på via denna länk(Den globala skolan).