Lärarfortbildning 20 februari

Nu är det dags för det tredje målet - God hälsa och välbefinnande - i serien med fortbildningar om de globala målen för hållbar utveckling för lärare från förskola, grundskola, gymnasium och vuxenutbildning. Första delen utgörs av två föreläsningar där forskare från Chalmers och Göteborgs universitet inspirerar och berättar om ett av målen utifrån sin forskning och visar på vilket sätt vetenskapen kan bidra till att uppnå målet.

Därefter leder pedagoger från Universeum och Världskulturmuseet workshopar om hur man kan arbeta vidare med målet i skolan.
Vid vårterminens första tillfälle handlar det om mål 3 God hälsa och välbefinnande: Säkerställa att alla kan leva ett hälsosamt liv och verka för alla människors välbefinnande i alla åldrar.
Föreläsare:
Gunilla Krantz, Institutionen för Medicin, Göteborgs universitet
Gunilla Krantz är professor i folkhälsovetenskap vid Institutionen för Medicin, Göteborgs universitet och överläkare i primärvården. Hon undervisar om global hälsa och folkhälsovetenskap och forskar bland annat om mäns och kvinnors hälsoutveckling utifrån genusperspektiv. Hon forskar också om partnervåld och mental ohälsa, våld i kris- och konfliktsituationer samt om ojämlikhet i hälsa.
Carl Brunius, Institutionen för Biologi och bioteknik, Chalmers
Carl Brunius är docent i livsmedelsvetenskap vid institutionen för biologi och bioteknik, Chalmers tekniska högskola. Carl forskar om sambanden mellan mat och hälsa, bland annat om hur kosten samverkar med bakteriefloran i mage och tarmar och hur det påverkar vår ämnesomsättning. Genom att öka förståelsen för individuella skillnader på molekylnivå vill han utveckla konceptet precisionsnutrition: Rätt kost till rätt person vid rätt tillfälle.

Föreläsare: Gunilla Krantz, Institutionen för Medicin, Göteborgs universitet
Carl Brunius, Institutionen för Biologi och bioteknik, Chalmers

Datum: 2018-02-20

Tid: 13:00 - 16:30

Kategorier: Hållbar utveckling, Medicin

Arrangör: GMV i samarbete med Universeum, Världskulturmuseet och den globala skolan

Plats: Universeum, Södra vägen 50, Göteborg

Anmäl dig på via denna länk(Den globala skolan).