Föreläsning med Christian Munthe - 20 november kl 13-14.30

Jordens och människans framtid - kan de förenas?

En föreläsning med Christian Munthe

Alltfler människor befolkar vår planet och ställer allt högre krav på livet. Samtidigt tär vi alltmer drastiskt på jordens begränsade resurser på ett sätt som inte tar inte hänsyn till framtida generationer. Tidigare har människor löst problemet med att flytta eller med ny teknik men just nu krymper utrymmet på jorden på grund av klimatförändringar.

Hur ska människan klara att ta hand om konsekvensen av sitt eget levnadssätt? Är tekniken vägen framåt eller finns det en annan väg? Borde vi helt och hållet omvärdera vår syn på vad som är viktigt och på vår egen roll i universum?

Christian Munthe är professor i praktisk filosofi vid Göteborgs universitet. Han forskar om etik och värdefrågor kopplat till hälsa, teknik och vetenskap, miljö och samhälle.

När: 20 november
Tid: 13-14.30
Plats: Världskulturmuseets hörsal Studion
Anmälan öppnar på vår utbudskväll för lärare den 28 augusti kl 17-19.