Samtal: Så skapar vi ett hållbart samhälle

6 november 2019, kl. 18:00 - 19:30

Hur agerar vi aktivt för klimatet och skapar förutsättningar för ett hållbart samhälle i våra roller som ledare, beslutsfattare och medborgare?

Var: Världskulturmuseet, Göteborg
Plats på museet: Studion Pris: Klubbkort (100 kr/år) el 60 kr.
Ytterligare information: Fri entré för alla under 19 år.

Ska vi klara omställningen som räddar världen från en klimatkatastrof måste vi hitta verktyg för effektivt klimatarbete. Det krävs djupa kunskaper om mänskligt beteende och om storskalig organisation och samarbete, områden som undersöks i boken Klimatpsykologi och av det tvärvetenskapliga Center for Collective Action Research vid Göteborgs universitet.

Medverkande: Kali Andersson, leg. psykolog, miljöaktivist och författare & Niklas Harring, docent i statsvetenskap, Center for Collective Action Research, Göteborgs universitet

Moderator: Mattias Hagberg, journalist och författare

I samarbete med Folkuniversitetet

Foto: Johan Wingborg/Göteborgs universitet (bilden av N. Harring)