Psykologisk kompetens i fredsarbete

16 oktober 2019, kl. 18:00 - 20:00

Hur kan människor med psykologisk kompetens arbeta för att främja dialog och fredsarbete i världen? Möt gestaltterapeuten Annalena Ståhl som arbetar med dialogprocesser för att ena oppositionen i Syrien.

Var: Världskulturmuseet, Göteborg
Plats på museet: Studion Pris: Klubbkort (100 kr/år) el 60 kr
Ytterligare information: Begränsat antal platser, var i god tid. Varmt välkomna!

Sedan 2017 ingår Annalena Ståhl i ett team med expertis från Folke Bernadottesakademin, som arbetar f��r fred i Syrien på uppdrag från UD och FN.

Annalena bidrar med psykologisk kompetens i de dialogprocesser som sker med den huvudsakliga oppositionen i Syrien. Målet är att ena den ännu splittrade oppositionen till att få en stark röst bl.a. i FN-förhandlingar. I fredsarbete i världen är det högst ovanligt att personer med psykologisk kompetens anlitas. Detta arbete är unikt och framgångsrikt.

Medverkande: Annalena Ståhl, dipl. gestaltpsykoterapeut och specialist på dialogprocesser, pedagogisk ledare på Gestaltakademin i Skandinavien.

I samarbete med Folkuniversitetet

Foto: Lena Stark