Mellan det förflutna och framtiden – hur kan vi stödja nyanlända barns hälsa?

22 februari 2017 kl. 18:00-19:30

Föreläsning med Henry Ascher, barnläkare och Anna Olsson, psykolog.

Var: Världskulturmuseet, Göteborg
Plats på museet: Studion Pris: Klubbkort (100kr/år) el engångsbiljett 60 kr
Ytterligare information: Begränsat antal platser, klubbkort ger företräde. Ingen platsbokning, kom i god tid. Engångsbiljett säljes i entrén i mån av plats. Varmt välkomna!

Idag är det fler barn i världen som befinner sig på flykt än kanske någonsin. De flesta har tvingats fly från krig, våld och övergrepp. En liten del av dem kommer till Europa och Sverige. Vad vet vi om hur vi kan underlätta rehabilitering, läkning och integration? Vad visar forskningen och hur arbetar vi i praktiken?

Medverkande:
Henry Ascher, barnläkare, professor i folkhälsovetenskap och medicinskt ansvarig läkare för Rosengrenska Stiftelsen
Anna Olsson, psykolog och styrelseledamot i Rosengrenska Stiftelsen

I samarbete med Rosengrenska Stiftelsen

Köp gärna klubbkort online för att undvika köer