Karin Bradley:
Att konsumera hållbart

13 november 2019, kl. 18:00 - 19:30

Hur kan vi som konsumenter vara medskapare till ett mer hållbart samhälle?

Var: Världskulturmuseet, Göteborg
Plats på museet: Studion Pris: Klubbkort (100 kr/år) el 60 kr

Vad innebär det egentligen att konsumera hållbart? Hur mycket och av vad? Karin Bradley, forskare från KTH, föreläser om hur konsumentrollen idag inte bara handlar om att köpa "rätt" saker utan också om att bli medskapare av mer hållbara varor och tjänster.

Medverkande: Karin Bradley, forskare vid KTH samt programchef för forskningsprogrammet Mistra Sustainable Consumption

I samarbete med Mistra Sustainable Consumption och Folkuniversitetet

Foto i kalenderlistningen: José Figueroa