Clandestino Festival - Filmvisning & Samtal: Strophe, a Turning

9 juni 2018, kl. 14:00 - 16:00

En nyanserad och komplex historia om uthållighet, tro och om slumpen.

Var: Världskulturmuseet, Göteborg
Plats på museet: Studion Pris: Fri entré
Ytterligare information: Begränsat antal platser. Ingen platsbokning, kom i god tid. Film och samtal ges på engelska.

Konstnären Ellie Ga visar sin film Strophe, a Turning. Idén till filmen kom ur hennes intresse för hur fritt flytande föremål har använts för att kartlägga havets rörelser. Under en oväntad resa till de grekiska öarna Symi och Lesbos under sommaren 2015 bestämmer sig Ga för att ansluta sig till ett team av volontärer som hjälper asylsökande och flyktingar - en definitiv vändpunkt där hon tvingas att brottas med akuta politiska och humanitära realiteter. En nyanserad och komplex historia om uthållighet, tro och om slumpen. Filmvisningen efterföljs av ett samtal med Mara Lee, författare och forskare.

Ellie Ga är född i New York och numera baserad i Stockholm. Hon arbetar i en mix av material från omfattande undersökningar och egna erfarenheter, och låter detta blandas i performances, video-essäer eller installationer. Ga har nyligen mottagit det internationella stipendiet för residens i Stockholm från IASPIS/Konstnärsnämnden, såväl som ett treårigt konstnärligt forskarbidrag från Vetenskapsrådet. Hon har bland annat jobbat med institutioner som The Explorers Club (New York), The Center for Maritime Archeology, Alexandria (Egypt), och Fondation Galeries Lafayette, Paris, samt ställt ut på t ex Guggenheim Museum i New York och Paris Fondation Cartier pour L'Art Contemporain.

Mara Lee är författare och forskare, översättare och lärare. Hennes senaste bok, Kärlek och hatet (2018), är ett intensivt fenomen som gör upp med modern - vare sig hon är Anne Carson eller Virginia Woolf. Det är mänskligt och mästerligt, personligt och professionellt, berörande och upprörande. Mara Lee är en unik röst i det skrivande Sverige.

Filmvisningen och samtalet är en del av Clandestino Festival.

New York-born, Stockholm-based, artist Ellie Ga brings us her film Strophe, a Turning (2017), which initially developed from her fascination with drifting objects and how they can be used to chart sea movement. But her own willingness to drift and follow uncertain turns carries her unexpectedly to the Greek islands of Symi and Lesvos, during the summer of 2015. Ga decides to join a team of volunteers aiding asylum seekers and refugees—a definitive turning point at which she is forced to wrestle not only with the poetics of accidental drift and the new discoveries it beckons, but with urgent political and humanitarian realities. A nuanced and complex history of endurance, faith, and indeed, chance. The screening is followed by a talk with Mara Lee, writer and researcher.

Ellie Ga is a New York-born, Stockholm-based, artist whose immersive, wide-ranging investigations include the classification of stains on city sidewalks to the charting of the quotidian in the frozen reaches of the Arctic Ocean. In performances, video-essays and installations, Ga's braided narratives intertwine extensive research with first-hand experiences that often follow uncertain leads and take unexpected turns. She has exhibited and performed internationally at the New Museum, The Kitchen and the Guggenheim Museum in New York, and in Paris Fondation Cartier pour L'Art Contemporain, among many others. She often works in tandem with research centers and archives such as The Explorers Club (New York), The Center for Maritime Archeology, Alexandria (Egypt), and Fondation Galeries Lafayette, Paris. She was a recent recipient of an international studio residency from IASPIS/ Konstnärsnämnden as well as a three-year Vetenskapsrådet artistic research grant.

Mara Lee is an author, researcher, translator and teacher. Her latest book, Kärlek och hatet (2018), is an intense phenomenon which settles things with the mother – whether she is Anne Carson or Virginia Woolf. It is human and masterly, personally and professionally, touching and upsetting. Mara Lee is an unique voice among writers in Sweden.

The screening and the talk is a part of Clandestino Festival.