EuroPride: Human Rights Conference

17 augusti 2018, kl. 12:00 - 17:00

Förtryck, hot och dödsstraff är en del av livet för många hbtq-personer idag. Genom paneldebatter, seminarier och samtal med aktivister, organisationer och beslutsfattare från olika delar av världen, belyser vi situationen för hbtq-personer idag. Vilka risker finns det med att leva öppet? Vad kan vi gemensamt göra för att göra livet lite lättare och mycket bättre för varandra?

Var: Världskulturmuseet, Göteborg
Pris: Fri entré

Mer information om EuroPride: www.europride2018.com