Digital demokrati? Partierna i en ny tid

3 oktober 2018, kl. 18:00 - 19:30

Hur kan digitaliseringen i samhället och framväxten av sociala medier bidra till att återigen göra de politiska partierna relevanta?

Var: Världskulturmuseet, Göteborg
Plats på museet: Trappscenen Pris: Klubbkort (100 kr/ år) el engångsbiljett 60 kr

De etablerade politiska partiernas ställning bland medborgarna i västvärlden försvagas, samtidigt som den populistiska vågen vinner allt större terräng. En utveckling som många befarar kommer att urholka förtroendet inte bara för de politiska partierna, utan också för den representativa demokratin som styrelseskick. Vad beror denna utveckling på? Är partidemokratins tid förbi? Har de etablerade partierna tappat förmågan att ge röst åt medborgarnas viljeyttringar?

Ulf Bjereld och Marie Demker analyserar hur digitaliseringen i samhället och framväxten av sociala medier kan bidra till att återigen göra de politiska partierna relevanta. Sociala medier gör det möjligt att snabbt bygga relationer mellan väljare och valda. Men hur bra är de politiska partierna på att utnyttja dessa nya möjligheter?

Medverkande: Ulf Bjereld, professor i statsvetenskap, Göteborgs universitet & Marie Demker, professor i statsvetenskap och dekan för Humanistiska fakulteten, Göteborgs universitet

I samarbete med Folkuniversitetet

Foto: Johan Wingborg