Cirkus Unik

19 maj 2019, kl. 16:00 - 16:30

Cirkus Unik är här!

Välkomna till en show med luftakrobatik och cirkuskonster.

Var: Världskulturmuseet, Göteborg
Plats på museet: Trappan eller ute

Välkomna till en show med luftakrobatik och cirkuskonster. Vid fint väder är vi utomhus annars är vi inne.

Blir du sugen på att själv börja testa cirkuskonster?

I sommar kommer Cirkus Unik hit och håller i drop-in skola. Ha koll på vår hemsida och Facebook!

Cirkus Uniks idé är att arbeta med nycirkus för
att skapa en kul sysselsättning, som framförallt
utvecklar gruppsamarbete, mod och
självförtroende.