Vår mission och våra värdeord

Vår mission:
Världskulturmuseet är en plats som i dialog med omvärlden verkar för att människor ska känna sig hemma över gränser och engagera sig för en gemensam framtid.

Världskulturmuseet ingår i myndigheten Statens museer för världskultur som får sitt uppdrag från Kulturdepartmentet. Inom ramen för detta har vi formulerat en mission och ett antal värdeord för museet i Göteborg. Vi ska uppfylla vårt uppdrag genom att ge alla besökare en museiupplevelse och vara Göteborgs internationella vardagsrum.

Med museiupplevelse menar vi:

Kombinationen av föremål och kunskaper i Världskulturmuseets unika byggnad, erbjuder en museiupplevelse av högsta klass. Den väcker nyfikenhet och reflektion över världsbilder, traditioner och tankar, såväl historiskt som i den globala samtiden.

Med Göteborgs internationella vardagsrum menar vi:

Möt mänskligt skapande – från hela världen, genom alla tider – i en atmosfär som är välkomnande, generös och inspirerande. Tillsammans med andra eller på egen hand kan man upptäcka världen och stärkas som en del av helheten.

Våra värdeord och vad vi menar med dem:

Våra värdeord genomsyrar all verksamhet inom Världskulturmuseet.

Engagerad - i världen, i besökarna, i frågorna
Utforskande - nyfiken, kreativ, lärande
Inkluderande - öppen, i dialog, demokratisk
Gränsöverskridande - spännande, modig, för alla sinnen
Stärkande - ger hopp, energi och bejakar lek och lust

>>Läs mer om myndighetens uppdrag från regeringen här