Pågående forskning

Cultivated Wilderness: Socio-economic development and environmental change in pre-Columbian Amazonia

Projektet finansieras av Riksbankens jubileumsfond och leds av Per Stenborg, forskare vid Göteborg Universitet, och Denise Schaan, forskare från Brasilien. I projektet deltar fem studenter och en projektassistent från GU. Curt Nimuendaju-samlingen från Amazonas som förvaltas av Världskulturmuseet utgör ett viktigt arkeologiskt jämförelsematerial i projektet. Läs mer om forskningen här.

Sami som trofé

Projektet innebär ett begynnande samarbete mellan Museo de America i Madrid, Världskulturmuseet i Göteborg och Ajtte museum i Sverige. I slutet av 1800-talet donerades en samisk samling till Madrid, vilken idag är vid Museo de America. Idén med projektet är att re-kontextualisera samlingen och få ett djupare samarbete mellan Madrid och Ajtte. Deltagare är Beatriz Robledo, Museo de América, Sunna Kuljok, Ajtte museum, Adriana Muñoz Världskulturmuseet.

Läs om avslutade forskningsprojekt vid Världskulturmuseet här.