Adriana Muñoz

Adriana Muñoz

Adriana Muñoz

Fil. Dr. i arkeologi.
Intendent för samlingarna vid Världskulturmuseet.

int+46 10 456 12 76

Besökadress: Ebbe Lieberathsgatan 18B, Göteborg
Postadress: Världskulturmuseet, Box 5303
402 27 Göteborg

Forskningsintresse

Arkeologi (teori och praktik), diskussion kring materiell kultur, arkeologis historia, etnografiska museers historia, etiska aspekter inom museal praktik, Latinamerikas historia, mänskliga rättigheter, kulturarvsfrågor och politiska förhållanden.

Jag har läst historia och arkeologi i Argentina och i Sverige. I Argentina läste jag vid Universidad Nacional de Córdoba och Universidad Nacional de Tucumán. I Sverige vid Göteborgs Universitet. Jag doktorerade med avhandlingen: From Curiosa to World Culture. A History of the Latin American Collections at the Museum of World Culture in Sweden.

Idag är jag intendent för samlingar vid Världskulturmuseet (Statens museer för Världskultur) i Göteborg. Jag har arbetat vid Världskulturmuseet sedan 1999, och innan arbetade jag vid Etnografiska museet i Göteborg sedan 1997.

Sedan 1988 har jag arbetat inom olika arkeologiska fältarbeten i Argentina och Sverige. Jag har deltagit i utgrävningar vid Córdoba, San Juan och Tucumáns universitet i Argentina, Göteborgs Universitet och etnografiska museet i Sverige.

Jag har delagit i arbete mot olaglig handel med kulturföremål sedan 2003 då jag arbetade för den Latinamerikanska röda lista för ICOM i Bogota, Colombia. Sedan dess har jag deltagit i olika grupper i Sverige, Tyskland och Latinamerika.

Utställningar

Döda ting tala (Vetenskapsfestivalen 1998). Exhibition at the former Ethnographical Museum of Göteborg, curator in charge.

The tradition of Collaboration with South America (EAA September 1998). Exhibition presented at European Archaeological Association, curator in charge.

Från Magasin till Fält (2000 in Göteborg and Uppsala). Presentation about the fieldwork carried out in La Candelaria, curator in charge.

Terra Incognita (2002), provisory exhibition for children for Museum of World Culture, curator in charge.

Världskulturmuseet och Latinamerika (2004), for Chalmers Technological University, curator in charge.

The Sister of Dreams (2005). Opening exhibition for children at the Museum of World Culture, curator in charge

Trafficking (2006), Curator and collecting objects for the exhibition.

Take Action (2008), Curator, working with the Zapatista movenment.

Stolen World (2008), Curator, working with the archaeological content of the exhibition.

Destination X (2010), curator in charge.

Wiphala (2011), curator in charge

omvärldssamverkan

Utvärderare av forskningsprojekt för Ministerio de Educación (Utbildningsministeriet) vid Argentinsk forsknings sekretariat.

Medlem i nätverket NAMU (National Museums) www.namu.se

Medlem i the Swedish Network for Latin American Studies at the Göteborg University

Medlem i SAMS (Swedish Americanist Society)

Medlem i D-group, Amsterdam.

Studieresor och arbete i museer i Tyskland, Colombia, Österrike, Bolivia, Argentina, Chile, Peru, Spain, Kroatia, Polen, Brazil.

Jag har arbetat och studerat förhållande mellan arkeologi och mänskliga rättigheter, särskilt inom ramen för den sista argentinsk diktaturen.

Jag har blivit bjuden som designer innovator till Mérida Mexico oktober 2007 för arbete som gjordes med utställnigenThe Sister of Dreams.

Jag är handledare för Museion studenter inom Museum Studies program. Jag har föreläst vid Museion, och institutioner för arkeologi, konservering och geografi vid Göteborgs Universitet. Också har haft popular föreläsningar inom olika museer.

Jag har också föreläst i Bonn universtitet, Tyskland vid arkeologiska institutionen under juli 2010.

Jag har varit redaktör för museets serie Etnologiska Studier, samt har arbetat med layout och design.

Under 2010-2011 har jag varit referee för Museum Management and Curatorship.

Publikationer

Ahlgren S., A. Muñoz, S. Sjödin & P. Stenborg (red)

1998  Past and Present in the Andean Prehistory and Early History. Etnologiska Studier 42,
Göteborg.

Muñoz A.

1997 Museum Objects and their Value. Objects from North-Western Argentina at the Ethnographical Museum of Gothenburg. Arkeologiska Institutionen, Göteborgs Universitet. opublicerad.

1998 Objetos del Noroeste Argentina en el Museo Etnográfico de Gotemburgo, i Past and Present in Andean Prehistory and Early History. Etnologiska Studier 42, Göteborg.

1999 La Candelaria, comentario a algunos fechados realizados al material de la colección Stig Rydén, presenterad i XIII Congreso Nacional de Arqueología Argentina. Opublicerad.

2004 Colecciones y Coleccionistas. Una aproximación histórica a la formación de Colecciones Arqueológicas Sudamericanas durante 1913–1932 en Gotemburgo, Suecia. I Anales del Museo de America, Madrid.

2005  Paradigms and Collections: Collecting at the former Department of Ethnography at Göteborgs Museum. Paper presented at the International Workshop of European Americanist in October 2005 in Göteborg.

2006  Behind collecting, a state between moral and law in the history of collecting at the Museum of World Culture, Sweden. Presented at CIDOC.

2006  Colecciones y Paradigmas. Las Colecciones Arqueológicas Sudamericas en el Museo de la Cultura del Mundo

2007 When"the other" became the neighbour. The Bolivian Collections at the Museum of World Culture, paper presented at NAMU, Oslo 2007.

2007  Vanished People; identities in a limbo. The relationship between Archaeology and Human Rights. Presented at the Underground Project, MUSEION, Göteborgs Universitet.

2007  Försvunna människor; identiteter i limbo. Sökande efter desaparecidos, ett bidrag från arkeologi in Gläntan.

2009 De Curiosidades a Cultura del Mundo.La Historia de las colecciones Sudamericanas en el Museo de la Cultura del Mundo, Gotemburgo (Suecia). Baessler Archiv für Völkerkunde.

2010  Escaleras de Servicio. RIME exhibition catalogue.

2011  From Curiosa to World Culture: A history of the Latin American Collections at the Museum of World Culture, Sweden. (PhD disseration)

Muñoz A. & N. Fasth

2000 In the Footsteps of Stig Rydén. Research and Fieldwork Report on La Candelaria. I Etnografiska museet i Göteborg Årstryck 1995–1998; pp:85–96, Göteborg.

2001 Inledande undersökningar av en pre-kolumbiansk samling från nordvästra Argentina på Världskulturmuseet. I Arkeologen pp:4–13.

2005 Contributions to the Understanding of Early Prehistory in Santa María Valley, north-western Argentina. BAR.

Muñoz A. & P. Stenborg

1999 Conclusions. I Masked Histories: A Re-examination of Collection 1930.39 from North-western Argentina. Etnologiska Studier 43, pp: 279–286. Göteborg.

Stenborg P. & A. Muñoz (red)

1999 Masked Histories: A Re-examination of Collection 1930.39 from North-western Argentina. Etnologiska Studier 43, Göteborg.

Stenborg P. & A. Muñoz

1999 An Attempt at Further Classification of Parts of the Material Belonging to the 1930.39 Collection. I Masked Histories: A Re-examination of Collection 1930.39 from North-western Argentina. Etnologiska Studier 43,pp:147–222. Göteborg.

1999 Some Notes on a Find in a Closed Context. I Masked Histories: A Re-examination of Collection 1930.39 from North-western Argentina. Etnologiska Studier 43, pp:237–246. Göteborg.