Forskarservice

Forskar- och studiebesök

Tid för forskar- och studiebesök till arkiven och samlingarna ansöks genom att fylla i formuläret nedan och skicka till det museum du är intresserad av. Vi vill att besök anmäls minst 3-6 månader i förväg.

Forskarservice

Fyll i formuläret nedan för att ansöka om forskarbesök

Adress (komplettera med email och/eller telefonnummer) / Address (please complete with you email and/or telephone number) / Dirección (por favor, completer con email y/o número de teléfono)
Syfte / Purpose / Propósito (Ange vilket museum och vilket material du är intresserad av)
Behöver du fotografera? / Do you need take photographs? / Necesita tomar fotos?:
Datum för ditt besök / Date for your visit / Fecha de su visita: