Avslutade projekt

Här presenteras avslutade forskningsprojekt vid Världskulturmuseet.

Sakernas tillstånd. Öppningar mot en världskulturell, metodutvecklande samlingsforskning

Forskningsprojekt förlagt till Etnografiska museet och Världskulturmuseet finansierat av Kulturrådets medel för centrala museers forskning 2011 och 2012. Projektet leddes i Göteborg av Adriana Muñoz vid Världskulturmuseet i samarbete med kulturarvssatsningen och Museion vid Göteborgs universitet.

Den övergripande, gemensamma ambitionen var en metodutvecklande ansats, för att vitalisera den egna forskningen om föremål och samlingar. Vid Världskulturmuseet genomfördes en workshop och ett rundabordssamtal under våren 2012, med inbjudna internationella experter. Idén med projektet var att undersöka den museala praktikens hantering och tolkning av samlingarna.

Workshopen gick av stapeln på Världskulturmuseet i mars 2012. Inbjudna deltagare var Juana Pailallef, från Museo Mapuche i Chile, Sunna Kuljok från Ajtte museum, Barbara Paulson, National Museum of Australia och Charles Tshimanga-Kashama, University of Nevada. Från Göteborg deltar Christine Hansen och Mikela Lundahl från GU och Adriana Muñoz.

Världskulturbegrepp

Projekt finansierat av Museion, Göteborgs universitet. I projektet diskuterades vad "världskultur" betyder inom olika discipliner. Från Världskulturmuseet ingick Klas Grinell och Adriana Muñoz.

The power of labelling

Projekt finansierat av kulturrådet. Medverkande var Beatriz Loza and Walter Quispe, La Paz, Walter Mignolo, Duke university och Stefan Jonsson Södertörn universitet, Adriana Muñoz och Klas Grinell. Projekt resulterade i en rapport, en film och en utställning.

Under 2009 genomfördes en fördjupad studie om samlingen 'Nino Korin' som består av föremål ur en boliviansk medicinmans (Kallawaya) grav. Syftet med studien var att få mer kunskap om just denna samling men också att diskutera viktiga frågor om museets ansvar för tolkningen av de samlingar vi förvaltar.

Den första frågan handlade om makt, makten att samla, tolka och klassificera och makten att ställa ut föremål med anspråk på att tala om och för andra folk. Den andra frågan handlade om klassificering, det vill säga det sätt som museet har tolkat och satt etikett på föremål. Den tredje frågan handlade om ökad medvetenhet och diskussion om termen 'Kunskap'.

Studien kompletterades med en ceremoni i Hammarkullen i Göteborg. Projektet följdes av filmaren Sergio Joselovsky. En dokumentärfilm färdigställs för att visas på hemsidan under 2012.

Läs den fullständiga rapporten "The Power of Labelling" (PDF-dokument, 888 kB).