Forskning & samling

Forskning & Samlingar

Världskulturmuseet har cirka 100 000 föremål, fördelade på cirka 2 500 samlingar från hela världen, som bevaras och visas för allmänheten i och utanför Sverige. Vi belyser globala samtidsfrågor i utställningar genom att blanda egna och inlånade föremål med bilder, filmer och konstverk. Samarbeten med forskare från hela världen håller kunskapen om samlingar och viktiga samhällsfrågor levande.

Om Världskulturmuseets samlingar

SÖK I SAMLINGARNA

Museets bibliotek

Globala mönster

Forskning och samling

Föremålsidentifiering

Besök till samlingarna

Sök tid för forskar- och studiebesök till arkiven och samlingarna.

Läs bloggen: Historier från
samlingarna

Bildservice – här kan du beställa bilder

Om museets forskning

Utlån

Här finns information om hur utlån går till samt aktuella och historiska utlån från Världskulturmuseernas samlingar.

Läs mer Utlån