Tre resor

I Världskulturmuseernas samlingar finns en miljon fotografier från olika tider och platser. Varje fotografi ger oss en blick på något som valts ut, just där och då, och fångar en människas sätt att se på världen. Tre Resor är en bildinstallation som visas på plan 1 på Världskulturmuseet. I tre bildspel ser vi ögonblick från tre olika expeditioner, alla med kopplingar till Världskulturmuseernas samlingar.

Bilderna kommer från ångbåten Vanadis segling runt jorden 1883-1885, Sven Hedins upptäcktsresor till Asien 1885-1935 och expeditionen till Kamtjatka 1925-1930 .

Resorna gjordes av olika skäl: för att kartlägga nya världar, samla in föremål eller uppleva nya äventyr.

På vår blogg "Historier från samlingarna" kan du läsa inlägg med kopplingar till expeditionerna:

http://samlingar.varldskulturmuseerna.se/den-nya-kamtschatkaexpeditionen/

http://samlingar.varldskulturmuseerna.se/expeditionen-tibet-och-buddhor/

http://samlingar.varldskulturmuseerna.se/om-forganglighetens-skonhet/