Take action! - 83 Ways to Change the World

Varför revolterar människor? Är de hjältar eller vandaler? Det handlar om människor som ockuperar mark, vägrar lyda order, bildar clownarméer, virkar egna Gucciväskor eller startar en egen bank. De gör motstånd och ifrågasätter, ibland med sitt eget liv som insats.

Pågick från 17 januari 2008 till 19 april 2009.

Förtryck och motstånd

Hur har människor gjort motstånd genom historien? Möt motstånd i starkt förtryck och i kamp på liv och död. Människor som kämpat mot orättvisor har i sin samtid ofta betraktats som samhällets fiender, idag långt senare, är det de kämpade för ofta självklart.

Suffragetterna och kampen för kvinnlig rösträtt

Den kvinnliga rösträttsrörelsen i Storbritannien drev sin kamp runt förra sekelskiftet. Från 1903 tog rörelsen en militant inriktning. Pressen gav dem namnet suffragetterna. Suffragetterna genomförde en rad lagliga och olagliga aktioner som demonstrationer, hungerstrejker, stenkastning, brandattacker och sabotage av konstverk eller dyrbara plantor i botaniska trädgårdar. 1928 infördes rösträtt för all kvinnor över 21 år. I utställningen visas bland annat en film med suffragetten Emily Davisons självmordsaktion.

Aktion och konfrontation

I denna del av utställningen konfronterar människor makten med aktioner. Syftet är att bryta ned det rådande systemet.

Aktivistiska clowner

Humor är ett starkt vapen med förmåga att skapa nya perspektiv, vända upp och ned på etablerade roller och sanningar. C.I.R.C.A (Clandestine Insurgent Rebel Clown Army) är en grupp icke-våldsaktivister, som demonstrerar mot ekonomisk globalisering, kapitalism och krig, genom att blanda aktivism med clowneri. De vill göra clowneriet farligt igen, och ge det den sociala funktion som det en gång hade: förmågan att störa, kritisera och läka samhället: "Vi är clowner, för vad kan man annars vara i en sådan dum värld?"
Utställningen visar clownutrustning, foton och flyers.
Mer info på www.clownarmy.org

Kravaller i Köpenhamn och Göteborg

Om du inte hörs, vad gör du då? Även om museet inte uppmanar till våldsam konfrontation, är det ett sätt att göra motstånd på, som får sin plats i utställningen. Två exempel på när människors ilska och frustration fått våldsamma konsekvenser är Göteborgskravallerna i juni 2001 och ockupationen av ungdomshuset i Köpenhamn i mars 2007, som resulterade i den största polisinsatsen i Danmarks historia.

Aktion i Vita Huset

Vad ligger bakom en människas civilkurage? Vad får människor att agera? Som en av de bästa highskoleleverna i USA 2007, träffade den 17 åriga Mari Oye president George W Bush. Under ceremonin passade hon på att lämna ett brev undertecknat av ett antal studenter, en protest mot brott mot de mänskliga rättigheterna som begås av USA som en del av "Kriget mot terrorismen".
Nedan är en bild på brevet som 17-åriga Mari Oye gav till president George W. Bush.

¡Ya Basta! - Zapatisterna i Mexiko

Den 1 januari 1994 deklarerade Zapatisterna i Mexiko: ¡Ya Basta! Nu är det nog med orättvisor! En långsam revolution tog sin början.
Zapatisterna är indianernas rörelse de fattiga böndernas armé. Utöver ursprungsbefolkningen i den mexikanska delstaten Chiapas, består rörelsen också av såväl fattiga invandrare som intellektuella stadsbor.
Kampen gäller grundläggande rättigheter: arbete, land, mat, sjukvård, självständighet, frihet, rättvisa och fred. I väntan på att regeringen ska svara på kraven, tar Zapatisterna saken i egna händer. De utropar autonoma byar med kooperativ och organiserar sin egen demokrati, ekonomi och kultur.

Do It Yourself

Att kunna göra saker själv ger makt, frihet och oberoende. Do It Yourself, eller DIY, handlar om att på ett konstruktivt sätt ta saken i egna händer och bygga upp något nytt. Några exempel från utställningen.

Craftivism - revolt genom hantverk

Craftivism är en explosionsartat växande form av motstånd. Genom broderi, stickning och virkning tar människor strid mot bland annat konsumtion och krig. Med Counterfeit Crochet Project uppmuntrar den amerikanska konstnären Stephanie Syjuco människor att själva virka sina designväskor. Detta är ett sätt att ifrågasätta en exkluderande varumärkeskultur och på ett underfundigt sätt göra mode tillgängligt för alla. I utställningen visas exakta, virkade kopior av väskor från Chanel, Fendi och Luis Vuitton.
Mer info på www.stephaniesyjuco.com.

Att göra sin röst hörd

Bara en bråkdel av alla människor kommer till tals i TV, radio och tidningar. Duplex Planet är ett amerikanskt zine (en liten tidning) för gamla människor, som ur samhällets synvinkel är färdiga med sina produktiva liv. Det startades 1979 av David Greenberger, som arbetade på ett ålderdomshem. Där samlade han ihop de gamlas berättelser till små tidningar, som han delade ut. Duplex Planet blev populär i breda kretsar och har kommit ut i över 170 nummer. Genom zinet blev poeten Ernest Noyles Brooking upptäckt vid 85 års ålder och gav ut samlingen We Did Not Plummet into Space.
Mer info på www.duplexplanet.com

Markockupation

Vem äger rätten till jorden? Den som verkligen behöver den för att överleva eller den som ärvt, brukat, investerat i eller köpt den? I Brasilien äger tre procent av befolkningen två tredjedelar av all odlingsbar jord. MST (Movimento dos trabalhadores rurais Sem Terra), de landlösas organisation i Brasilien, har ockuperat miljontals hektar obrukad jord och börjat odla, för att få mat för dagen. Idag har 350 000 familjer vunnit rätten till land från regeringen. DIY är alltså något som kan få direkt betydelse för tusentals människor. I utställningen visas föremål från MST och en film från en markockupation.

Gerilla gardening

En västerländsk storstadsvariant av olagligt odlande är gerilla gardening, som till exempel innebär att man sår blommor och ogräs i stadsområden fattiga på grönska. Att så ett frö kan skapa liv, levebröd och skönhet. Genom att vårda en blomma mitt i storstaden, ger man något tillbaka till samhället: "Armed with trowels, seeds and vision, the idea is to garden everywhere. Anywhere" Primal Seeds.
Mer info på www.primalseeds.org

Iransk undergroundmusik

För många iranska band är Internet det enda sättet att sprida sin musik. Iran har strikta regler gällande musikproduktion och det är svårt för många iranska band att få utgivningstillstånd av kulturministeriet, som granskar och godkänner allt som produceras. Trots det hårda regelverket skapas mängder med så kallad undergroundmusik i olika experimentella genrer, som banar nya vägar i den globala musikvärlden. I utställningen kan besökaren lyssna på och läsa om flera spännande band från Iran.
Mer info på www.zirzamin.se

Konst X4

I utställningen kan du bland annat se fyra olika konstverk: A Heart from Jenin, AMP, Eggshell Mind och Wall Storage 01-09.

A Heart from Jenin - Cecilia Parsberg

En film som handlar om Ahmed, en palestinsk pojke som blev skjuten av en israelisk krypskytt 2005 i flyktinglägret i Jenin på Västbanken. Han fördes i koma till sjukhuset i Haifa i Israel, där han dog. Föräldrarna beslöt att donera sonens hjärta - till den israeliska flickan Samah. Filmen visar att vanliga människor kan skapa öppningar, istället för att bygga murar i förhållande till andra. De här två familjerna agerar på ett sätt som belyser hur konflikter kan lösas, hur mycket en gåva kan förändra.
Läs mer om Jenins historia här.
Läs mer om Israels barriär på Västbanken här.
Mer information om konstverket och dess skapare hittar du här.

AMP

AMP består av en vägg inklädd med högtalare med olika utseende, men som talar med en och samma röst - poeten Johannes Anyurus, som projiceras på väggen. Hans reflektioner om världen, sig själv och den stad han lever i splittras och hålls samman av väggens högtalarmönster.
Erik Pauser/Lars Stiltberg i samarbete med Johannes Anyuru, poet.

Eggshell Mind - Thomas Broomé

Hur mycket av vår individualitet är bara en anpassning till den grupp vi tillhör? Thomas Broomé har genom sin skulptur Eggshell mind flyttat oss till de första dagarna i skolan. Pojken som sitter vid skolbänken är gjord helt i vita nyanser och är som det oskrivna bladet som ligger framför honom. Annars är allt som det skall vara: en vanlig dag i där lektionstimmar och rasternas lekar formar vår framtida person. Men pojkens bakhuvud har spräckts, som av ett yttre våld, eller kanske är det en inre insikt som gör att det sköra äggskalet spricker. Vilka värderingar, föreställningar och upplev-elser formar oss? Är vi ens medvetna om de skador vi bär på genom livet? Hur stark är den drivkraft som kommer ur barnets anpassning till samhällets värderingar?

Wall Storage 01-09 - Samir Alj Fält

Wall Storage är plåtskåp med en krossbar glasskiva som front, tillverkade och saluförda av företaget Revolution Industries. Skåpen innehåller föremål med starkt symboliskt värde, som fyller en funktion i kampen för förändring. Skåpen är tänkta att hängas i hemmiljö och kan kombineras efter familjemedlemmarnas önskemål. Tanken är att man vid behov ska kunna krossa glaset och delta i en samhällsförändrande aktivitet.