Provrum

Världskulturmuseet har 100 000 föremål i sina samlingar. De utgör själva grunden till att museet finns. Snart ska så många som möjligt av dem flytta från sina magasin och in i huset. Men hur ska vi visa dem?

Vilka föremål är intressanta för dig? Hur påverkar kontexten upplevelsen av föremålen? Vilken typ av saker tycker du det kan vara viktigt att samla in från vår tid för att människor i framtiden ska förstå hur vi levt?

I Provrum vänder vi oss till våra besökare för att söka svar på frågor om vilka föremål som intresserar besökarna, hur man vill uppleva och interagera med dem och vad föremålen kan betyda i vår tid.

Dialoggalleri

Provrum är ett dialoggalleri där mötet mellan besökaren och föremålet står i fokus. Besökaren får på ett lekfullt sätt närma sig föremålen och påverka hur de visas samt skapa egna sammanhang, eller se vad andra tycker.

Innehållet består av ca 450 föremål fördelade på 10 stationer som bygger på delaktighet i olika grader. Varje station är utvecklad ur var sin grundfråga som alla handlar om vad som kan uppstå i mötet mellan besökare och objekt. Genom publikens förslag och synpunkter förändras innehållet i rummet kontinuerligt.

Ett museum i förändring

Om några år ska Världskulturmuseet visa upp ett nytt ansikte med samlingarna som en bärande del av den nya miljön. Inför denna stora förändring vill vi lära av vår publik vad man vill uppleva här på muséet.

Kom till Provrum och hjälp oss att skapa det nya Världskulturmuseet!

Provrum på Facebook

Provrum har även en sida på Facebook. Här kommer vi lägga upp bilder, filmer och annat material som kommer fram under projektets gång. Bidra gärna med tankar, länkar och idéer! www.facebook.com/provrum