Ögonblickar

I Världskulturmuseernas fotoarkiv finns cirka en miljon fotografier som samlats in under mer än hundra år. Många är porträtt av för oss okända människor. Ibland finns ett namn men oftare bara information om plats, år och fotograf.

För museerna har fotografierna varit ett sätt att dokumentera och förklara världen. Samtidigt speglar de främst fotografens tankesätt; många av bilderna i utställningen kan vara arrangerade och visar på ojämlikheter mellan fotografen och de avbildade.

Fotografier är unika historiska dokument som bevarar blickar och händelser från en specifik tid och plats. De berättar olika historier och visar hur vi uppfattar det annorlunda, vardagliga, vackra eller obehagliga. De kan hjälpa oss att minnas personer och händelser som försvunnit, förträngts eller förbjudits. Kameraobjektivet fryser ögonblicket när nuet och det förflutna möts.