Michiel Brouwer & Anders Sunna

MAADTOE

[maa-too-ä] sydsamiska för ursprung
Visades 10 oktober 2014 - 15 februari 2015

I utställningen Maadtoe ger konstnärerna Anders Sunna och Michiel Brouwer sin bild av hur samerna har behandlats i nutid och dåtid. Verken berättar personligt och smärtsamt om en familjs öde, om samisk historia – och väcker frågor om svensk samepolitik och om rasism. Till utställningen har konstnärerna också valt föremål ur museets magasin.

samisk samtidskonst på Världskulturmuseet

Ordet "maadtoe" är sydsamiska och betyder "ursprung". Anders Sunnas måleri berättar starkt och djupt personligt om hans familjs över 40 år långa kamp i Tornedalen. Som kontrast ger Michiel Brouwers kliniska fotografier skarpa påminnelser om samisk historia, av rasbiologi och av svensk samepolitiks verkningar. Båda konstnärerna brinner för att berätta om det som många gånger tystats ned.

- I utställningen ger Anders Sunna och Michiel Brouwer sin egen tolkning av förtrycket, säger museichef Karl Magnusson. Samtidigt visas för första gången samiska föremål ur de samlingar vi förvaltar. Tillsammans med konstnärernas verk ger detta unika dimensioner till de frågor om rasism, människovärde och upprättelse som lyfts.

I utställningen Maadtoe visas 16 av Michiel Brouwers fotografier och 14 verk av Anders Sunna. Dessutom har de alltså valt ett 20-tal föremål ur samlingarna.

- Vi har i urvalet knutit an till två viktiga historier, säger Michiel Brouwer och Anders Sunna. Den ena handlar om en återkoppling till dåtidens gruvboom och påminner om vilka som verkligen betalar för gruvboomen, både då och nu. Den andra är en personlig berättelse om Anders Sunnas familjehistoria med förflyttning, förtryck och förnekelse av den samiska existensen i dagens Tornedalen.

om Konstnärerna bakom Maadtoe

Anders Sunna. Samisk bildkonstnär, född 1985 i Kiruna. Uppvuxen i Kieksiäisvaara, Sápmi, nu verksam i Jokkmokk. Utexaminerad från Konstfack 2009 och har gjort ett stort antalutställningar i Norden samt i Paris. Skildrar samiskt liv utifrån sina egna erfarenheter. Reser mycket i arbetet, föreläser också på konferenser runt om i Sverige tillsammans Michiel Brouwer.

Michiel Brouwer. Dokumentärfotograf. Född 1985 i Alkmaar, Nederländerna. Flyttade till Delsbo i Hälsingland när han var 3,5 år. Nu boende och verksam i Göteborg. Studier vid
Konstakademin AKV St. Joost i Breda, Nederländerna. Examen 2009 i documentary photography, med inriktning på analoga tekniker och storformat. Examensprojektet Lapponensis – om samer och svensk rasbiologi – fortsätter att växa.