Jerusalem

Under november och december bjuder Världskulturmuseet i Göteborg in till samtal om tro och sexuell läggning, en viktig fråga i samhällsdebatten. Museet satsar på samtal och programkvällar om tro, text och tolkning, yttrandefrihet och diskriminering för att låta olika åsikter höras och mötas i frågan.

Pågick från 10 november till 1 december 2010.

Den 10 november öppnade fotografen Elisabeth Ohlson Wallins utställning 'Jerusalem' på museet som en viktig röst i samtalet.

I utställningen visas 17 bilder, där Elisabeth Ohlson Wallin tolkat kristendomens, judendomens och islams förhållande till sexuell läggning och HBTQ-personer. Utställningen visas t o m 1 december och kostar 60 kr i entré.

Vad tycker du?

Det finns också möjlighet att diskutera program och utställningen på en särskild dialogplats i museet, samt på museets blogg (fr o m 10 nov): blogg.varldskulturmuseet.se. Flera av seminariekvällarna livesänds på bloggen.
Du kan även twittra om program och utställning med #vkmdebatt.

Samtal:

Samtal: Vart leder texten?

Torsdag 9 december kl 18
Med utgångspunkt i utställningen Jerusalem diskuterar sakkunniga i de abrahamitiska religionerna tro, text och tolkningsbredd. Torah, Bibeln och Koranen, innehåller alla textpartier som talar om straff, om förtryck av kvinnor och som fördömer homosexualitet. Hur ska man hantera det? Är inte fred, kärlek och barmhärtighet överordnade budskap i de tre skrifterna? Kan textpartierna avfärdas, eller tolkas i andra riktningar? Hur hämtar HBTQ-vänlig religiositet stöd i skrifterna? Medverkande:
Mohammad Fazlhashemi, professor i islamisk idéhistoria, Umeå Universitet.
Sebastian Selvén, bakgrund i rabbinska studier, studerar vid Amsterdams universitet.
Hans Leander, doktorand i religionsvetenskap på Göteborgs Universitet och präst
i Svenska kyrkan.
Moderator: Anna Lindman Barsk, programledare SVT.
Entré: 60 kronor.
Livesänds på blogg.varldskulturmuseet.se.

Samtal: Vad får vi? Vad bör vi?

Måndag 13 december kl 13
Vem ansvarar för yttrandefriheten i förhållande till makt, konstens roll och respekt? Vad av allt man får säga och avbilda bör man göra? Varför/varför inte? Är inte konstens roll att utmana gränser? Finns det en skillnad mellan moral och juridik? Bör man göra allt man har laglig rätt att göra? Medverkande:
Annica Karlsson Rixon, konstnär och doktorand i fotografisk gestaltning/tidigare
professor i fotografi, HFF Göteborgs Universitet.
Christian Munthe, professor i praktisk filosofi, Göteborgs Universitet.
Lise Bergh, jurist och generalsekreterare i Svenska Amnesty. Moderator: Ulrika Knutson, journalist och ordförande i Publicistklubben.
Entré: 60 kronor.
Livesänds på blogg.varldskulturmuseet.se.

Samtal: Måste man välja sida?

Torsdag 16 december kl 18
Människor diskrimineras på grund av såväl kön och sexualitet som religion, etnicitet och hudfärg. Hur ska vi förstå och hantera det, utan att ställa grupper mot varandra?
Religionerna förutspåddes försvinna när världen blev modern. Det har inte hänt.
Religion och religiositet är fortfarande viktiga och starka i världen. Många menar att religionen bör vara en privatsak andra att det inte går att vara religiös bara i det privata. Relationen mellan religion och politik har fått ny aktualitet. Religioner har ofta varit fientligt inställda till homosexualitet. Ett samtal om postsekulära dilemman och intersektionalitet i en global värld ödesfrågor för Europa. Medverkande:
Tiina Rosenberg, professor i genusvetenskap, Lunds universitet.
Zafire Vrba, Queerinstitutet, Göteborg.
Klas Grinell, globaliseringsintendent, Världskulturmuseet.
Moderator: Per Wirtén, författare och skribent, tidigare chefredaktör för Arena.
Entré: 60 kronor.
Livesänds på blogg.varldskulturmuseet.se.