Hard Rain

Onsdag 20 juni öppnade en fotoutställning om klimatförändringar och miljöförstöring på utomhustorget framför Världskulturmuseet i Göteborg.

Pågick från 20 juni 2007 till 18 oktober 2007

Utställningen har Londonbaserade dokumentärfotografen Mark Edwards jobbat på alltsedan han gick vilse i Sahara 1969. Samma kväll som han räddades, hörde han låten A Hard Rain´s A Gonna Fall av Bob Dylan. Låten skrevs 1962, då världen i och med Kubakrisen stod inför ett tredje världskrig, och Dylan målar upp en mycket mörk världsbild av lidande och miljöförstöring. Edwards bestämde sig för att sätta en bild till varje textrad i sången.

Det var 1969 och sedan dess har Edwards i över 150 länder fotograferat kollisionen mellan natur och människa. Resultatet, utställningen Hard Rain – Our Headlong Collision With Nature, ger en stark och mörk bild av läget. Men Edwards vill väcka diskussion, inte göra besökarna deprimerade.

- Hoppet är viktigt, men inget ordnar sig av sig självt. Vi kan inte hoppas på att andra ska rätta till det som är fel. Vi måste själva gå till handling.

Vad kan man då göra?

Enligt Edwards är det enkla saker som att spara energi, strunta i att skaffa bil och t o m duscha tillsammans för att spara vatten. Men också stödja eller bekämpa organisationer som främjar miljön respektive inte gör det, demonstrera eller skriva brev till en tidning eller en politiker.

- Vad du än gör, gör det till ditt eget, till något berikande och tillfredsställande. Det finns ingen anledning att bli en glädjelös martyr, säger han.