Fred Wilson - Site unseen: Dwellings of the Demons

Museisamlingar är en oändlig källa till kunskap om människor, tidsperioder och kulturer. Varje ny generation får möjlighet att ifrågasätta och tolka en samling genom sin egen tids glasögon.

Världskulturmuseet bad konstnären Fred Wilson komma till museet för att ge sin syn och sitt perspektiv på våra samlingar.

Pågick från 27 december 2004 till 28 Oktober 2007

Fred Wilsons installationer av museiföremål har de senaste decennierna blivit kända för sina skarpsinniga avslöjanden om dolda avsikter och undangömda betydelser i museernas traditioner.

Han avtäcker de underliggande förhärskande strukturerna i institutionerna och blottar hur kolonialistiska, rasistiska och sexistiska värderingar överförs och förevigas i museers samlingar, dokumentationer och utställningar. Maktens traditionella huvudpersoner demaskeras genom att han sätter de anonyma eller perifera människorna och föremålen i fokus och ger en röst åt det outtalade och åt dem som ofta är tystade.
Fred Wilsons konst lokaliserar de blinda fläckar som finns hos både museiarbetare och museibesökare. Men hans urval och placering av föremålen är alltid så djupt förankrade i en given samling och ett givet sammanhang, att resultatet aldrig blir dogmatiskt utan istället överraskande, subtilt och stilfullt. Hans installationer lämnar vanligtvis intellektuella och känslomässiga spår hos besökarna och i museiinstitutionerna.

Med installationen Site Unseen: Dwellings of the Demons på Världskulturmuseet återskapar, härmar och retas Fred Wilson med den mest traditionella av museiutställningar, och detta i ett nytt museisammanhang där ett sådant formspråk i övrigt verkar vara borta.

Påminner Fred Wilson oss om skönheten och styrkan i våra föremål och att respektera, erkänna och vårda arvet från våra historiska och etnografiska samlingar?
Och varnar han oss samtidigt för att demonerna i samlingarna alltid kommer att återuppstå för att hemsöka oss, oavsett hur genomgripande vetenskapliga och politiska paradigmskiften vi än genomgår?
Skrivet i sten, och med fjäderlätt hand, tar Fred Wilson oss över gränser för tid och rum. Tvetydigt och skälmskt som de troll han benämner, får han oss att ändra perspektiv ännu en gång.