Parafras

En parafras är en tolkning, en vidareutveckling och en variation på ett tidigare konstverk. Det är vanligt både inom litteratur, musik och konst.

Inlån och korsbefruktningar är en del av skapandet men var går gränsen mellan parafras och kopia? Allt skapande bygger på bearbetning av andra former, uttryck och erfarenheter men det är inte alltid lätt att se vad som inspirerat.

DIALOGER OCH SAMTAL

Under hösten 2017 har studenter arbetat med att göra konstnärliga tolkningar av en fjäderkrona från Karajá i Brasilien. Studenterna kommer från utbildningarna textil-keramik- och smyckeskonst på HDK. Under kursen har de diskuterat olika etiska aspekter och hur de kan problematiseras i ett konstnärligt arbete. Läs mer om studenterna på HDK's hemsida.

Aspekter som rör kulturell och konstnärliga appropriering, respekt och tolkningsföreträde. Frågorna är komplexa och inte enkla. Förhållningssätten varierar med vald ingång till objektet. Gemensamt är det genuina intresset för människorna bakom, att försöka närma sig utifrån gemensamma intressen som form, hantverk eller ritualer. För att på så sätt hitta det som förenar och länkar samman genom både tid och rum.

ISTÄLLET FÖR FJÄDRAR

Vid början av 2000-talet förstördes delar av den brasilianska byn Môikàràkô i en brand, och många fjäderprydnader gick förlorade. Eftersom en viktig högtid närmade sig blev det nödvändigt att hitta ett alternativ, och så skapades po-re, en huvudprydnad av sugrör.

Under historiens gång har medlemmar av cayapófolket, efter att ha besökt andra grupper tagit med dig nya prydnader hem. Ifall en ny design blev uppskattad i hembyn hade den som först införde den ensamrätt att tillverka den och ge den till sina familjemedlemmar. Det är enbart de som har den rituella rätten som får tillverka huvudprydnaden av sugrör.