Övertagande

Betydelse, användning och traditioner kan påverka varandra och förändras över tid. Äldre symboler, former och tekniker kan få ny innebörd och utrycka samtida viktiga frågor.

Nedärvd kunskap och personliga livserfarenheter är en viktig inspirationskälla – men inte de enda. Inspiration kan komma från många olika håll.

Inlån och korsbefruktning är en del av en globaliserad värld, men sker ofta på ojämlika villkor.

Många urfolk kämpar för att bevara och skydda sina traditionella kulturella uttryck mot exploatering. Den internationella debatten om de immateriella kulturella rättigheterna har dock skiftat från om de skall skyddas, till hur de skall skyddas.

UTBYTE

Kontakter mellan kulturer leder ofta till ett utbyte av idéer, material och tekniker. När urfolken kom i kontakt med européer började de tillverka föremål med pärlor och tyger från Europa, medan västerlänningarna uppskattade prydnader och material som användes av urinvånarna. Den här typen av ömsesidigt utbyte lever kvar och levandegörs i nutida modeindustri.

IMITATION

Det är inte ovanligt att se musiker, fotbollssupportrar och modeller som bär fjäderskrudar på huvudet. Det kan verka oskyldigt, men så uppfattas det inte av dem som tillhör de nordamerikanska urfolken. Förlöjligande, sexualisering och skapandet av stereotyper är bara några av problemen.

Fjäderskrudar får endast bäras av den som har gjort en särskild insats för sitt folk. Under många år var de förbjudna av amerikanska myndigheter eftersom man ansåg att urfolken skulle anpassa sig till den västerländska kulturen. Idag bärs reproduktioner av de vördade föremålen av vem som helst.Denna typ av imitation brukar kallas kulturell appropriering. Många medlemmar av urfolken uppfattar det som respektlöst och kränkande.

FJÄDRAR – ETT POLITISKT REDSKAP

Amazonas har under många år hotats av skogsskövling, boskapsskötsel och oljeindustri. Men detta är inte bara ett hot mot skogen, utan även mot de områden där urfolken lever.

Aktivister väljer ofta att bära huvudbonader med fjädrar och andra traditionella utsmyckningar under sina kampanjer för att framhäva att de är regnskogens ursprungliga invånare och beskyddare.De använder också modern teknik som film och internet för att skapa internationell uppmärksamhet kring sin sak.