Inga fjädrar utan fåglar

Vi människor fascineras av vackra fjädrar, men även av fåglarna de kommer ifrån.

Genom att själva bära fjädrar hoppas vi få del av fågelns egenskaper, till exempel snabbhet och skarp syn. Egenskaper som vi ofta skulle ha användning av.

Men varifrån kommer alla dessa fjädrar? Från fåglar som skjutits och plockats?Många urfolk behandlar fåglarna med stor respekt, de får flyga fritt och bara några få fjädrar tas åt gången. Tyvärr har efterfrågan ändå gjort att en del arter utrotats eller befinner sig på gränsen till utrotning. Den populära paradisfågeln har lyckligtvis överlevt och det är nu förbjudet att använda fjädrarna.

Reglerna kring användningen av fjädrar har skärpts mer och mer på senare år, och allt fler använder alternativa material.

Fåglar i fara

Av världens cirka 10 000 fågelarter är för närvarande mer än 1000 globalt hotade. Det är ungefär 12 procent av världsfaunan. För de flesta utgörs hoten av kända, mänskliga ingrepp och åtgärder. Sedan år 1600 har cirka 90 fågelarter utrotats. Fåglarna på Hawaii har varit särskilt drabbade. Takten som arter utrotas i världen, verkar snarare öka än minska. Kunskapen om våra fåglar har aldrig varit större än nu, men trots det står ett stort antal arter inför ett omedelbart hot om utrotning.