Drömmens syster

Om gränslandet mellan liv och död och om alltings början. I utställningen möter hela familjen människor utmed floden Orinoco i Venezuela.

Pågick från 28 december 2004 till 1 november 2008

Det finns många sätt att berätta en historia…

I den här utställningen har Världskulturmuseet valt att visa dessa sällsynta föremål för en ung publik. Utställningen erbjuder en resa genom Orinocofolkens drömmar och myter.

I regnskogen pågår tillväxt och förmultning i ett ständigt kretslopp. Livscykeln förnyar sig ständigt i takt med årstiderna. Under regnperioden, stiger vattnet över flodbäddarna och orsakar förändringar i närmiljön. De slingrande stigarna som annars förenar människorna, blir då oframkomliga, farliga och fulla av myter, magi och förtrollning

Rik samling föremål

Stiftelsen Cisneros etnografiska samling presenterar ett rikt urval av Orinocofolkens materiella kultur. Samlingen är ett resultat av nästan ett halvt sekels systematiska insamlande. Tålamodet och envisheten hos insamlarna Patricia och Gustavo Cisneros, har gjort det möjligt att studera, bevara och sprida föremålen. Deras målsättning är att med respekt förmedla kunskapen om Orinocofolken och deras levnadssätt som existerat sedan urminnes tider.

Samlingen består av mer än 1 350 föremål varav ungefär 700 visas i den här utställningen. Utmaningen har varit att inte enbart visa ett antal vackra, exotiska föremål från försvunna samhällen eller samhällen på väg att försvinna. Istället inbjuder vi er att upptäcka sammanhanget mellan föremålen, människorna som tillverkat dem och de trossystem som föremålen avslöjar.