Mer om utställningen

I utställningen får vi chansen att sätta vårt dömande under en granskande lupp och fråga oss vad det kan ha för konsekvenser för andra människor. Det är en balansgång. Å ena sidan måste vi döma, eftersom ingen grupp kan fungera utan lagar spelregler eller normer. Å andra sidan blir livet outhärdligt om vi dömer för snabbt, hårt eller utifrån föråldrade värderingar.

Alla ska passa in är en vandringsutställning om identiteter, normer och det dömande som vi utsätter varandra för. Innehållet utgår från ungas egna berättelser och är resultatet av workshops som gjordes i projekt Dömda på museer runt om i landet. Av de 650 berättelser som samlades in har 40 valts ut till utställningen.

Exemplen kommer från ungas egna berättelser som vänder på stereotyper om kropp, kön, klass, ålder, funktionshinder, åsikt, bakgrund, sexualitet och tro. En resa över nio moduler fulla med historier, porträtt, inspelningar, illustrationer och film. Berättelserna är tematiskt fördelade i nio moduler där besökarna dels kan läsa dem i individuellt gestaltade utdragslådor, dels höra dem inspelade i lurar.

Modulernas baksidor bildar ett rum med plats för 30 besökare där pedagoger kan leda samtal, göra övningar och spela upp dokumentären Inga tjejer på plan, producerad exklusivt för utställningen. Samlingsrummet fungerar också som scen där museet i samarbete med teatergrupper kan gestalta och arbeta med berättelserna i workshops.

Ta del av pressmeddelandet.

Utställningen står 2 juni till 15 december 2017.