A Day in the World

Tisdag 15 maj 2012 ägde ett gigantiskt fotoprojekt rum, ett projekt där alla världen över inbjöds till att delta. Med hjälp av kompakt-, system- och mobilkameror skapades ett unikt dokument över hur världen såg ut den 15 maj 2012. Ett stort urval av bilderna ser du i höstens stora utställning som öppnade 10 november 2012 och pågår till den 26 augusti 2013 på Världskulturmuseet.

A Day in the World är en fotoutställning som utifrån hundratals perspektiv skildrar en värld av mångfald, som får oss att reflektera över vår egen värld idag och vår gemensamma framtid.

Med allt från mobilkamera till proffsutrustning har tusentals människor över hela jorden skapat ett unikt bilddokument över en dag i vår värld.

Att uttrycka sig är en mänsklig rättighet och foto som media blir alltmer lättillgängligt för en växande del av mänskligheten. Fotografi används ofta för att skildra nuet men visar alltid det förflutna, det vi skapar idag blir snabbt historia. Ju fler perspektiv, desto rikare berättelse.

A Day in the World speglar Världskulturmuseets ambition att visa olika perspektiv och alternativa bilder av världen.

Du kan söka bland bilderna i databasen på www.aday.org

ALLA BILDERNA I DATABASEN

Alla bilder från A Day in the World finns sökbara på projektets hemsida: ADAY.org. Några bilder har valts ut till en bok, några har visats på digitala displayer i städer runt om i världen och några är med i utställningarna som öppnade simultant på Världskulturmuseet i Göteborg och Kulturhuset i Stockholm den 10 november 2012. Hela det samlade materialet kommer till sist att sparas på hårddiskar och DVDer som bevaras för framtida generationer djupt nere i Falu koppargruva!

Röster om a day in the world

"Take this unique opportunity with me, and thousands of others around the world, to create a priceless collection of images, to boost understanding and enhance research and education."
Ärkebiskop Desmond Tutu

"We are more aware of each other than ever before in the history of human life. It's more than a perception these days, now it´s a fact that there are so many different ways to look at the world. Aday.org puts this in focus. Half of all people on this planet are women, I´m curious to see how we will define ourselves in this experiment."
Robyn, sångare, låtskrivare och producent

Pressklipp om a day in the world

Wired
Huffington post
El Mundo
Newsweek Japan

A Day In the World visas i samarbete med Expressions Of Humankind (EOH).