390m3 Andlighet

Pågick från 27 december 2004 till 18 juni 2006

I det gyllene galleriet finns en kontemplativ plats där besökaren kan samla sina tankar runt ett fåtal väl valda föremål som visar hur människor sökt, uppfattat och avbildat det andliga och gudomliga.