Skiljas åt

Den här delen handlar om saknad och sorg, om ensamhet och om att vara tillsammans. Om att man alltid bär en älskad med sig så länge man minns och berättar. Var sitter din saknad? Vem saknar du just nu?

Saknad och sorg är ett ständigt pris för vårt behov av att vara tillsammans. Hur är det att skiljas åt för en kortare eller längre tid? Och om att skiljas åt för alltid? Här berättas det bland annat om olika ritualer och om att göra levande genom att sakna tillsammans. Skicka en hälsning till någon du saknar och tänd ett ljus i minnesträdet - via webben eller live i utställningsrummet.

Här möter du sju föremål från museets samlingar som skiljs åt från varandra i separata montrar. Föremålen bär alla berättelser om saknad. Ett föremål är gömt - kan du upptäcka det?