Illustration av Dan Berglund

Samspela

I den här delen av utställningen Tillsammans handlar det om kommunikation, kreativitet och lyssnande!

Här kan du leka och lära om att samspela genom musik - gör ljud, spela och lyssna och skapa gemensamt i musiken. Hur kan man göra för att lyssna aktivt och förstå sin del i helheten? Här finns bland annat ett stort instrument att spela tillsammans på en mängd olika sätt och instrument från olika delar av världen att utforska och lära dig mer om.

Du möter föremål från museets samlingar grupperade i tre olika kategorier efter funktion: blås-, sträng- och slaginstrument.