Om utställningen Tillsammans

Tillsammans är en lekfull utställning i förändring, som är tänkt att finnas på Världskulturmuseet i många år. Tillsammans handlar om det fantastiska och det svåra med att vara tillsammans och tar med utgångspunkt i föremål från museets samlingar upp relevanta frågor för målgruppen barn 0-12 med vuxna. Här utforskar barn och vuxna tillsammans och leker och lär genom både kropp, hjärta och hjärna.

Vad handlar Tillsammans om?

Tillsammans sätter barnens frågor i fokus. Hur känns det att sakna någon? När passar jag in i gruppen? Är det bara dumt att bråka eller behövs det ibland? I utställningens olika delar får barn och vuxna på ett lekfullt och pedagogiskt sätt gå igenom känslor som uppstår i vardagen. Utställningen står med ett ben i samtiden och ett i museets föremålssamlingar där över 1000 föremål och deras berättelser har valts ut för att spegla dagens frågeställningar.

teman och anpassning för olika åldrar

Utställningsrummet är ett okänt landskap att utforska tillsammans, och består av platser och gläntor med olika karaktär och temperatur. Här finns sex permanenta teman, Passa in, Förstå varandra, Skiljas åt, Bråka och bli sams, Dansa och Samspela. Genom årliga förändringar kommer innehållet i dessa delar att bytas ut efter hand. Utställningen innehåller också ett sjunde tillfälligt tema, som just nu är Bo ihop, som byts ut helt vart annat år. I utställningen finns olika aktiviteter som är tänkta att passa lite olika åldrar - för de allra minsta finns spännande ytor att känna på, mjuka soffor och platser för vila och stora lekskulpturer att klänga på. För mellanåldern kan insikter om ansiktsuttryck tränas i charader och brädspel. För de äldsta finns olika strategier kring konfliktlösning. Och vissa delar passar alla åldrar – som rummet med danser från världens alla hörn.

Tillgänglighet

Utställningen är producerad så att den som sitter i rullstol får lika stor behållning som den utan och texterna är anpassade för olika läs- och skrivsvårigheter. Läs mer om museets tillgänglighetsarbete här.

Läs mer om innehållet i de olika delarna nedan!

De olika delarna i utställningen är:

Bråka och bli sams
Förstå varandra
Samspela
Skiljas åt
Dansa!
Bo ihop
Passa in

Se film från invigningen den 21 november 2015

Foto och redigering: Karl Zetterström och Tony Sandin

ANDRA PLATSER I UTSTÄLLNINGEN:

Övergången - Är entrén till utställningen. Ett transitrum där man förbereder sig för att gå in och utforska det okända landskapet. Här tar alla av sig skorna och upplever med fötterna. I montrar längs med väggarna finns mängder av skor som burits och bärs av olika människor.
Samlade berättelser - Handlar om museets samlingar och berättar varför de är här tillsammans - en plats med massor av föremål och berättelser och mycket att upptäcka. En plats som du kan återvända till många gånger för att utforska alla föremål.

Ruinen -
Ruinen är en plats där man laddar batterierna och kan pausa en stund om man vill. En fysisk plats att upptäcka med hela kroppen. Här finns också en scen som ibland används för olika programverksamhet eller andra aktiviteter som kopplar till utställningen.

Berget
- Detta är en plats för överblick. Härifrån kan man tillsammans påverka utställningsrummet på olika sätt. Med kikare kan man utforska föremålen i den stora montern i Urskogen. Du kan göra ljussignaler och skuggor och kanske påverka vädret i landskapet.

Grottan - En hemlig och lite läskig plats med gradvis mörker. En plats där man kan utforska taktila föremål tillsammans, där man kan se med näsan och undersöka med händerna. I den här delen ligger fokus på känsel, doft och ljud.

Workshop: Skuggor och ljus - En kreativ verkstad där vi bygger nya världar tillsammans med hjälp av skuggor och ljus. Du kan använda skuggföremål från samlingarna eller lösa saker av olika karaktär för att skapa olika ljus och skuggor. Här kan man undersöka färg, täthet, form och rörelse hos olika föremål och prylar och se hur perspektiv och vinklar påverkar skuggvärlden. Du kan skapa mönster med sand och göra skuggor av dig själv med olika färg.

Illustrationerna i Tillsammans är gjorda av Dan Berglund