Markmålning

Nu levandegörs ytan utanför museet. En stor markmålning blir första steget för att göra platsen mer inbjudande. Målningen är ett samarbetsprojekt där tre konstnärer med olika bakgrund och skilda konstnärliga uttryck möts i ett gemensamt verk. Här får du en försmak av på vad som finns inuti museet. Konstnärerna har utgått ifrån utställningen Korsvägar och är inspirerade av föremål och mönster ur samlingarna.

KORSVÄGAR ÄR

knutpunkter och kontaktzoner - platser där vi kompromissar, bildar koalitioner eller hamnar i konflikt. Tidsepoker och geografiska områden korsas och blandas. Det handlar om världsbilder, förändringar, föreställningar, färdvägar, mötesplatser och demokrati. Vägar som vävs samman, förgrenar sig och mynnar ut i andra sammanhang eller försvinner från historien.

Om verket: Matrix

De tre konstnärerna som arbetar med markmålningen är Valeria Montti, Ea ten Kate och Jonathan Josefsson.

Såhär har de sagt om verket som växer fram:
"Man kan tolka hela motivet på olika sätt, tex kan det vara en sammankomst av artefakter som flyter runt i kosmos eller föremål utplacerade på ett displaybord, kanske guppar mönstrade plastsaker runt på vattenytan."

"I vissa celler möts mönster från platser som annars inte skulle korsas, i andra finns referenser till gemensamma motiv såsom stjärnor, berg, djur och livets cykler."

Har du frågor, glada tillrop eller synpunkter?

Maila