Om museets hållbara val

Redan från starten av utställningsprojektet Korsvägar har det funnits en genomgripande tanke om att i största möjligaste mån använda hållbara material och hållbara processer.

Så här märks hållbarhetstänket i utställningen Korsvägar

Ledorden har varit att återanvända, där man använt sig av både återvunnet material från tidigare egna produktioner och inköp av nytt material gjort av till exempel återvunnen plast och återvunnen textil. Överallt i utställningen möts besökaren av återanvänt byggmaterial från tidigare utställningar som sparats just för att kunna bli något nytt element i en framtida produktion. Detta gäller bland annat den matta som ligger på delar av utställningsgolvet.

Mycket av vårt hållbarhetstänk i utställningen har handlat om det vi valt bort, det vi inte gjort. Till exempel valde vi att utgå från de färger leverantören av valchromatet redan hade tillgängligt och producerat och anpassade designen därutefter, istället för att specialtillverka specifika färger endast för denna utställning, säger Lina Malm, utställningsproducent.

Korsvägar är den tredje utställningen som använder samma golv. Även vägkorsen i skyltningen är gjorda av trallvirke från när museet bytte golv och väggar på en av sina terrasser för ett par år sedan och alla montrar är återanvända från tidigare års utställningar. Bänkar och andra hårda element som textpaneler och socklar är gjorda av olackat Valchromat, ett ekologiskt material gjort av träfiber och giftfritt lim.

Dynorna som besökaren kan slå sig ned på under besöket är inspirerade av den utställda laxskinnsdräkten från Nanai-folket i Sibirien, gjorda av ekogarvat laxskinn – en biprodukt från ekologiska laxfarmar på Irland. Andra dynor är tillverkade av återvunna jeans insamlade bland annat med hjälp av museets publik. Dynornas stoppning är gjord av gamla återvunna PET-flaskor. Arbetet för ett hållbart museum fortsätter.