Vatten

Vatten - oumbärligt, flytande, sammanbindande, avgränsande, renande, helande, kokande, kylande, ångande, forsande, förlösande…..

Allt liv är beroende av vatten. Människor är mer känsliga för uttorkning än många andra djur. Utan vatten kan vi inte lagra energi i musklerna och en tioprocentig uttorkning är livshotande för oss. En människa behöver mellan en och sju liter vatten per dag, framförallt beroende på hur varmt det är och hur hårt vi anstränger oss.

Industriellt utnyttjande av vatten tillsammans med världens ökade befolkningsmängd gör att tillgången till dricksvatten är hotad för över en miljard människor. Vatten har på allt fler håll blivit en handelsvara, vilket gör det svårt för fattiga att få tillgång till vatten.

Även om alltså bara en liten del av allt vatten har fast form skulle världen te sig helt annorlunda om det smälte och övergick till flytande form. Havsytan skulle i sådant fall stiga med 65 meter. De flesta forskare menar att det skull ta uppåt 5000 år för all is att smälta. Senast jorden var helt utan is var för 34 miljoner år sedan, under Eocen. För 700 miljoner år sedan kan hela jorden ha varit täckt av is under den hårdaste istid planeten upplevt.

Idag täcker vatten 71 procent av jordytan, men det mesta talar för att den människopåverkade klimatförändringen i Antropocen kommer att öka den siffran.