Migration och flykt

Ett av de första föremålen som du möter i Korsvägar är båten, kallad Patera och stegarna gjorda av vingliga trästörar ihopknutna med klädtrasor. De berättar bland annat om flykt, migration och människosmuggling.

Båten är en typ av enkla fiskebåtar som används av flyktingar och migranter som försöker ta sig över Medelhavet till Europa. Enligt ögonvittnen anlände just den här båten med 25 personer till Almeiras kust i södra Spanien år 2004. Vanligtvis brukar polisen bränna upp övergivna båtar men just den här båten ingick som bevismaterial i en rättegång om människosmuggling.

Gibraltar sund genomkorsas av handel, förflyttning, migration och smuggling. Den illegala migrationen till Europa är nära sammankopplad med människohandelns ekonomiska intressen. Under lång tid har organiserad handel pågått med både människor, droger och vapen. Många migranter försöker fortfarande ta sig över sundet, men en stor del av migrationen har funnit andra vägar.

Miljoner människor och mängder av gods passerar varje år sundet mellan Afrika och Europa. Det är en plats som förenar två världsdelar, två hav och tre länder. Ett av de stora vägskälen i världen.

De här stegarna har använts för att försöka ta sig över dubbla taggtrådsstängsel till Melilla. Denna stad ligger på Nordafrikas kust, men är en spank enklav. På visa ställen är stängslen sex meter höga.

Under 2015 befann sig 60 miljoner människor på flykt i världen. De som flyr undan klimatrelaterade problem kommer med stor sannolikhet bli fler. Sedan årtionden har flyktingströmmarna från Mellanöstern och Nordafrika gått genom tre huvudrutter; via Spanien, Italien och Grekland. Försöken att ta sig till Europa från Melilla och Ceuta har numera minskat. Bland annat på grund av elektroniska övervakningssystem, högre stängsel och ökad militarisering.