Hur hänger migration och klimatförändringar ihop?

Dessa tre flytvästar samlades in med hjälp av Läkare Utan Gränser på Lesbos norra stränder i början av oktober 2015. Under året flydde närmare en miljon människor över Medelhavet. Övergivna flytvästar blev liggande i drivor på stränder och soptippar. Bakom varje flytväst finns alltid ett öde och personlig historia som ibland försvinner för gott.

Varje dag tvingas människor över hela världen, fatta det svåra beslutet att lämna sina hem. Kanske tvingas de fly på grund av krig eller förföljelse, kanske på grund av miljökatastrofer eller fattigdom. Orsakerna bakom är oftast komplexa och sammanvävda med varandra -en påminnelse om samhällets misslyckande gällande hållbarhet, stabilitet och respekt för mänskliga rättigheter.

Både fysisk och mentalt har människor blivit allt rörligare, datorer eller mobiltelefoner har gjort världen ständigt tillgänglig utan tidsfördröjning. Många talar om att vi lever i rörlighetens tidsålder. Men politiken är fortfarande ordnad efter nationsgränser, vilket leder till konflikter om vilka som tillåts vara rörliga, till det som beskrivs som en flyktingkris. Ett annat djupgående problem är att moderna rörligheten i grunden är beroende av fossila energikällor och därmed en inneboende del av klimatkrisen. Sambanden är många mellan migration och klimatförändringar. Sannolikt kommer fler människor behöva flytta i takt med att förändringarna i klimatet blir tydligare.

Människor verkar alltid ha flyttat när livsförhållandena varit mer lockande på en annan plats. Det är ett slags mänskligt grundbeteende. Skillnaden är att vi idag kan förflytta oss fortare och nå längre. Samtidigt är vi mer bundna av gränser än någonsin tidigare; för att få passera dem krävs pass, visum och ekonomiska resurser. De som inte får passera gränsen på laglig väg söker andra vägar. Migration längs illegala vägar är idag en hel industri där miljontals människor riskerar sina liv.

Det handlar om att förstå att människor migrerar, istället för att se på vissa människor som migranter. Att människor migrerar är ingen kris. Orsakerna till, och sätten de migrerar på, är dock alltför ofta en överhängande kris.