Vägval

Första delen Korsvägar - om hållbarhet och livsviktiga val fokuserar på vatten som den sammanlänkande kraften. Utställningen vill med hjälp av museets samlingar ge dig som besökare en bild av hur det är ställt på jorden idag. Att med vatten som utgångspunkt reflektera över klimatförändringar, migration, livsstilar och framtiden.

Korsvägar speglar aktuella skeenden i världen idag och tydligt är hur nära allt hänger samman. Mellan vår syn på naturen, tillgång till vatten, flyktingströmmar eller stigande havsnivåer. Mellan människor, organismer och ekosystem.

- Vi vill att publiken tar med sig insikten om att vi lever i en viktig tid och att de val vi gör idag påverkar morgondagen, att nya sätt att tänka kan vara lösningen på den ohållbara situation vi tillsammans har försatt oss i, säger Lina Malm, utställningsproducent vid Världskulturmuseerna.

Många av föremålen i Världskulturmuseernas samlingar kommer från platser där de ekologiska och kulturella sambanden varit oskiljaktiga. Med hjälp av dem vill utställningen sätta fokus på följderna av ett förändrat klimat och öppna för nya sätt att tänka.

- Om 15 år kommer nära hälften av världens befolkning att leva i områden med vattenbrist på grund av klimatförändringarna – medan man på andra håll tvingas flytta eftersom havsnivån höjs, säger Karl Magnusson, stabschef. I Korsvägar lyfter vi frågor om hållbarhet och vägval genom att visa föremål som speglar utsatthet och hot. Men här berättar vi också om mänsklig kreativitet och andra sätt att leva.

Lär dig mer om vägval