Demokratier

Korsvägar är platser för förhandlingar, beslutsfattande och diplomati. Demokratiska principer har funnits i tusentals år på många platser i världen. Sedan åren kring 1990 är demokrati den styrelseform som de flesta länder i världen uppger sig ha, men det finns inte någon enhällig definition av vad demokrati innebär. Det pågår ständigt diskussioner om vad demokrati är och det är en viktig del av själva demokratin. Många olika perspektiv behöver omfattas, korsas och sammanlänkas.

Demokrati består av mer än fria val och majoritetsstyre. Den bygger på allas medbestämmande och värde, och flera olika institutionella ordningar på olika nivåer. Men för att demokratin ska fungera behövs mycket mer.Demokrati ska skydda individuell frihet, se till allas deltagande, respektera fattade beslut, skapa jämlika förhållanden och ge alla grupper representation i makten. Olika perspektiv måste korsas för att vi ska kunna analysera hur stabil och effektiv demokratin på en specifik plats är.

Haudenosaunee

Ett av de äldsta exemplen på representativ demokrati är Haudenosaunee-konfederationen i Nordamerika. Någon gång mellan 1142 och 1450 gick fem nationer samman i ett förbund och skapade Den stora fredens lag som skulle underlätta samarbete mellan nationerna. Lagen var omfattande och bestod av 117 artiklar som garanterade medlemmarnas delaktighet och ledarnas ansvar. Den vita linjen i förbundets flagga symboliserar fred och enighet. Den länkar samman de fem ursprungliga nationerna samtidigt som den inbjuder andra att ansluta sig. 1988 antog USA:s kongress en resolution som erkände betydelsen av Den stora fredens lag i bildandet av den nuvarande konstitutionen.

Flagga

Haudenosaunee använde ofta wampumbälten av snäckor för att besegla politiska och diplomatiska avtal. De fungerade även som en slags legitimation för en person utsänd av federationen. I bältets utformning fanns information om överenskommelser och förhandlingar som bäraren kompletterade muntligt. Det mest betydande bältet är det som befäster Den stora fredens lag och som gett form åt förbundets flagga. Avtalet Två raders-wampum från 1600-talet, sägs ligga till grund för det avtal som slöts med USA år 1794.

Genom historien ingick USA:s regering en mängd avtal med olika nationer. Alla har sedan dess brutits eller kränkts av regeringen. Avtalen är fortfarande juridiskt giltiga och många nationer kämpar för att få ett erkännande för överenskommelserna.

Lär dig mer om demokrati