Border/line

Med filmprojektet "Borderline" undersöker landskapsarkitekten Johanna Bratel och filmaren Sebastian Peña, gränsstäder som exempel på politisk geografi. Platser som ger oss möjlighet att fundera kring frågor som rör säkerhet, frihet, arkitektur, självständighet och identitet. De hoppas väcka en diskussion kring hur olika slags gränser formar den fysiska miljön och livet för de människor som lever där.

NICOSIA (Cypern)

Nicosia på Cypern är Europas sista delade stad. Med taggtrådsstängsel och militärposteringar delas staden (och ön) i en grekcypriotisk och turkcypriotisk sida. Nicosias stadskärna delas av en buffertzon som skär rakt igenom den historiska stadskärnan. Efter årtionden av separering har de båda sidorna fysiskt och mentalt växt allt längre ifrån varandra.

SAN DIEGO/TIJUANA (USA/Mexiko)

San Diego och Tijuana är på väg att växa samman över gränsen mellan USA och Mexiko. Med en gemensam befolkning på runt 5 miljoner är städerna världens största bi-nationella storstadsregion. Migranter, arbete, service, vatten och avfall rör sig dagligen fram och tillbaka mellan städerna. Samtidigt klyvs regionen av en växande säkerhetsmur och en allt mer militariserad gränsövergång.

BALTIMORE (USA)

Baltimore i USA är en delad stad -mellan svarta och vita, mellan fattiga och rika. Segregationen har byggts in i stadsplaneringen. Fram till 1960-talet fanns det diskriminerande bostadslagar som fortfarande formar staden. Dagens metoder för att dela och isolera är mer subtila. I Baltimore kan ett barns livschanser handla om vilken sida av järnvägen man är född på.