Om utställningen

Nu fylls Världskulturmuseet av både stora hot och starkt hopp. Med utgångspunkt från föremål ur samlingarna - och flera pågående forskningsprojekt - tar museet sig an vår tids mest brännande fråga. Human Nature handlar om konsumtionens påverkan på vår jord med frågor om omställningar och möjligheter för en mera hållbar värld.

Allt hänger ihop. Hur vi lever våra liv är förbundet med hur jorden mår.

Signalerna är tydliga - klimatet förändras och arter dör ut. Människors överdrivna konsumtion är ett av problemen, men runt om i världen finns också starka krafter för förändring. Och det finns andra relationer till jorden än enbart som resurs för mänskliga behov.

I utställningen Human Nature bjuds du in att följa några av trådarna i vår hoptrasslade värld. Här ställs frågor och besökaren görs medveten om att alla kan bidra till en förändring.

Utställningen väjer inte för de enorma problem vi står inför. Masskonsumtionen har skapat en värld som hotar livsviktiga och känsliga system.

"Men detta är inte bara en mörk och dyster historia, . Det finns mycket hopp genom alla initiativ som tas runt om i världen, och förhoppningsvis ger detta dig som besökare inspiration. Som konsument och medborgare kan du påverka saker - alla kan vi bidra till förändring genom de val vi gör" Utställningsproducent Lena Stammarnäs.

Producerad i samarbete med flera forskningsprojekt
Utställningen produceras i samarbete med ett flertal externa forskningsprojekt och visar en blandning av föremål från Världskulturmuseernas samlingar tillsammans med foto, film och experimentella och prövande aktiviteter.

Ett av de forskningsprojekt som bidragit till utställningen är MistraSustainableConsumption, en stor satsning på forskning om hållbar konsumtion finansierad av Mistra, Stiftelsen för miljöstrategisk forskning. Forskningsprogrammet kommer att ta fram planer för hur näringsliv, politiker, beslutsfattare och civilsamhället kan underlätta för oss att konsumera mer hållbart.

I ett annat forskningssamarbete som ryms i utställningen - Re:heritage - har museet samarbetat med socialantropologer för att utforska människors relationer till saker. Vad lagar och vårdar vi och vad förbrukar vi?

En del av utställningen förmedlar nya forskningsresultat från en internationell studie i miljöpsykologi, tidigare publicerad i tidskriften Nature. Här lyfts hur personliga och samhälleliga vinster kan motivera människor till att genomföra miljöförbättrande åtgärder – även om man inte tror på eller bryr sig om klimatförändringarna.

Varför en utställning om konsumtion?
Som statlig myndighet har Världskulturmuseerna i uppdrag att aktivt arbeta med de globala målen i Agenda 2030. Sverige ligger i jämförelse ganska bra till gällande många av de 17 målen. För mål nr 12 däremot; om hållbar konsumtion och produktion, ser det betydligt sämre ut. Sverige är ett av de länder i världen med störst ekologiskt fotavtryck när beräkningen inkluderar utsläpp från alla importerade konsumtionsvaror och exporterade utsläpp.

Den vardagliga konsumtionen och förbrukningen i den rika världen får genomgripande och långtgående följder globalt på allt levande. Angeläget i utställningen är med hjälp av samtida och historiska exempel från olika platser på jorden visa på samband och relationer tillsammans med det allt större globala engagemang som pågår för en långsiktigt varaktig och levande värld.

Human Nature visas på Världskulturmuseet från 8 februari och fram till och med 25 maj 2020. Utställningen flyttas sedan till Stockholm och Etnografiska museet för att även där visas under ett och ett halvt år.