Utställningar

Världskulturmuseet visar växlande tematiska utställningar med fokus på olika globala samtidsfrågor. Tillsammans speglar de världens mångfald och föränderlighet.

Aktuella utställningar

Aswat - syriska röster

Personliga berättelser om flykt, förlust och hopp. Visas på plan 4 till sommaren 2018.

Korsvägar

- en utställning där du möter historiska samlingar och globala möten, hållbarhet och livsviktiga val. Visas på plan 4 tillsvidare.

Tillsammans

- om det svåra och det fantastiska med att leva tillsammans. För barn 0-12 år och deras vuxna. Visas på plan 3. Tillsvidare

Alla ska passa in

- en vandringsutställning om identiteter, normer och det dömande som vi utsätter varandra för. Visas på plan 1 t o m 10 december.